Plan zajęć uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej

Wersja do wydruku
obowiązuje od 2.09.2014 r.
DZIEŃ
TYG.
KLASA LEKCJA
1
815-900
2
905-950
3
1000-1045
4
1055-1140
5
1200-1245
6
1255-1340
7
1350-1435
8
1445-1530
9
1535-1620
PN Ia   religia X X X j. angielski      
Ib   X X X X        
IIa X X X X X        
IIb X X X X X        
III     j. angielski religia X X X    
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WT Ia   j. angielski X X X X      
Ib j. angielski X X X religia        
IIa       X X X X    
IIb       X X X X    
III   X X X X X      
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ŚR Ia X X X religia          
Ib X X X X          
IIa j. angielski X X X X        
IIb   X X X j. angielski religia      
III   j. angielski religia X X X      
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CZW Ia   X X X X        
Ib   religia X X X j. angielski      
IIa religia X X X X        
IIb X X X j. angielski          
III X X X X          
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PT Ia X X X X          
Ib X X X X          
IIa X X religia j. angielski          
IIb   religia X X X X      
III X X X X