Plan zajęć uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej

Wersja do wydruku
obowiązuje od 18.02.2014 r.
DZIEŃ
TYG.
KLASA LEKCJA
1
815-900
2
905-950
3
1000-1045
4
1055-1140
5
1200-1245
6
1255-1340
7
1350-1435
8
1445-1530
9
1535-1620
PN Ia X X X X religia        
Ib X X X X          
II         j. angielski X X X  
III     X X X X X X  
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WT Ia j. angielski X X X X        
Ib X X X X j. angielski        
II       basen basen X X X  
III     X X X X j. angielski    
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ŚR Ia       X X X X    
Ib       X X X j. angelski    
II   X X X X        
III   X X X religia        
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CZW Ia X X X X          
Ib X X X religia          
II     X X X X X religia  
III       X X X X    
LEKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PT Ia X X religia j. angielski          
Ib     X X religia X X    
II   X X religia j. angielski        
III religia j. angielski X X X